20 år med brisidoler

2014

André Myhrer

Det absolut värsta André visste i skolan var att stå inför klassen och prata. Han blev nervös och tyckte det var jättejobbigt! Men övning ger färdighet och idag har han inga problem att prata inför stora grupper, som en av de bästa i världen i sin idrott händer det ju att han måste det ibland.

Filtrering / Idoler & År

Filtrering / Problem