20 år med brisidoler

2012

Anton Hysén

Det absolut värsta Anton visste när han var liten var att prata inför klassen och att prata inför stora grupper är något han fortfarande tycker är jobbigt. Idag är Anton jättebra på fotboll, och då spelar det inte så stor roll om man inte tycker om att prata inför människor.

Filtrering / Idoler & År

Filtrering / Problem