20 år med brisidoler

2000

Fredrik Berling

När Fredrik gick på mellanstadiet skildes hans föräldrar och det gjorde att han kunde känna sig ensam och sakna någon att prata med. Nu jobbar han på TV och har visat sig vara bättre än de flesta på att få kontakt med människor.

Filtrering / Idoler & År

Filtrering / Problem