20 år med brisidoler

2013

Pär Lernström

Pär var orolig för att andra skulle tycka han var jobbig som pratade hela tiden. Men ska man intervjua folk i TV måste man kunna prata mycket. Idag oroar sig Pär inte så mycket för vad andra tycker om honom, och det vill han att du inte heller ska göra.

Filtrering / Idoler & År

Filtrering / Problem